Phọt Phẹt - Sốc & Độc # 96

PHUC   Sunday, August 16, 2015
LƯỢT XEM


Bầu ơi thương lấy Bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.Bọ cạp mà đã kinh à?
Đây cung bọ chét mới là ghê răng.Hiên ngang đi giữa đội hình
Hàng binh đứng đái có kinh không nào?Bác Hù nói với cần lao
Hóng gì như hóng tát ao, chúng mầy?Cà anh cà tính cà tình
Không ăn cầm lấy cho mình cho ta
Thời quên đi những xót xa
Thời quên đi những tráng ca lộn lèo.Chào mừng đại hội đảng ta
Nhiệt liệt ta "hát" bài ca kết đoàn.Trống tía nói với trống choai
Hẵng còn lâu lắm thì "khoai" mới hoành.Dốt bởi chuyên tu - Ngu do tại chức.Chết đi thì tượng mới to
Chứ đang còn sống thì so cái lờ.Đại khai nhãn giới là đây
Cần gì thánh phật phất cây làm trò.Gặt đập có máy liên hoàn
Chị em làm đẹp vãi loàn ra chưa?Bố thời chiếu tướng gầm bàn
Con thời thượng sĩ nồng nàn khoe chim.Hàng Đào có một trạm tin
Nhân dân hăng hái gí lìn vào xem.Đảng là hạnh phúc văn minh
Là dân chủ là hòa bình ấm no
Khéo vẽ thời lại nằm co
Khéo khoe thời lại đeo mo lộn gằm.

***

Nguồn: nhặt trên NET.

(Blog Phọt Phẹt)

logoblog

Bài viết liên quan