GENERALI Lừa đảo - Kênh tin tức giải trí - Xã hội - Vietduatin.com

Showing posts with label GENERALI Lừa đảo. Show all posts
Showing posts with label GENERALI Lừa đảo. Show all posts
CẢNH BÁO : Bảo Hiểm nhân thọ GENERALI Lừa đảo - Gài bẫy khách hàng 📌📌📌

CẢNH BÁO : Bảo Hiểm nhân thọ GENERALI Lừa đảo - Gài bẫy khách hàng 📌📌📌

Hợp đồng thiếu thông tin, giấu bệnh, nộp phí trễ, chữ viết không phải của người mua... là những yếu tố mà các công ty bảo hiểm 'vạch lá ...

Xem chi tiết